DANSK SELSKAB for MARITIM MEDICIN / DANISH SOCIETY on MARITIME MEDICINE
 
Nyheder
Mette Gabriel ny formand i Selskabet. 

Forbigåede medlemmer!!!!
Er du medlem af vores Selskab og mener du at du aldrig får mail, invitationer eller andet godt for dit kontigent, da giv endelig besked til os.

Der har været enkelte usikkerheder om mailadresser i forbindelse med f. eks. invitationer til vores arrangementer.

Vi vil gerne fortsat informere og invitere alle på lige fod.

Bestyrelsen
 
Dansk Selskab for Maritim Medicin

 

Bestyrelsen arbejder videre på nye arrangementer
Mette Gabriel ny formand i Selskabet.

Første bestyrelsesmøde efter sommerferien er afholdt. Bestyrelsen har rokeret lidt rundt, hvilket har betydet formandsskifte. Marie Hamming har overladt roret til Mette Gabriel, men Marie bliver i bestyrelsen som kasser.  Bestyrelsen 2017

DSMM fortsætter arbejdet med fokus på det Maritim Medicnske område, hvor arrangerede besøg på maritime virksomheder/institutioner/skoler kombineret med oplægsholdere gerne skulle afspejle medlemmernes interesser. 

Efterårsmødet bliver d. 17 november. Invitation til arrangementet bliver slået op her på siden, når de sidste aftaler er på plads.
Forårsmødet ligger ligeledes fast nu til d. 2 marts 2018. Så alle medlemmer kan allerede sætte 2 kryds i kalenderen.

Udover vores hjemmeside vil vi være mere aktive på de sociale medier, hvor dialogen med vores medlemmer måske vil kunne fremmes. Henover efteråret vil vi oprette en lukket Facebookgruppe, hvor forskellige emer kan debateres.  

Updated September 2017

 
Skriv indlæg til DSMM
Instruktion
Medlemskab og betaling
Se vejledning
Email efter opdatering

Få en mail efter hver opdatering af VORES hjemmeside.

 

tl@dma.dk - Web-master

web-master: tl@dma.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net