DANSK SELSKAB for MARITIM MEDICIN / DANISH SOCIETY on MARITIME MEDICINE
 

Dansk Selskab for Maritim Medicin.

Selskabet opstod af det kollegiale samarbejde inden for maritim sundhed, sikkerhed og forebyggelse i Esbjerg. Formålet var fra starten at sikre bedre informationer på tværs af de forskellige institutioner, der har med maritim sundhed og sikkerhed at gøre i Danmark.

Formål

Selskabet ønsker at fremme samarbejdet mellem alle der arbejder med sundhed og sikkerhed i søfart, fiskeri og offshore, som bl.a. omfatter søfartslægerne, arbejdsmiljørådene i fiskeri og søfart, forskningen og undervisningen, Radio Medical og søværnet. Alle med faglig interesse for maritim medicin er velkomne som medlemmer af selskabet.


DSMM overordnede formål - se her
 
web-master: tl@dma.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net