DANSK SELSKAB for MARITIM MEDICIN / DANISH SOCIETY on MARITIME MEDICINE
 
Nyheder
Ny bestyrelse valgt og konstitueret.

Som noget nyt vil vi fremover
dele vores fremdrift i
bestyrelsen i "Kort og Godt".
Her kan ifølge vores
arbejde lidt på sidelinjen.
Kort og godt
Forbigåede medlemmer!!!!
Er du medlem af vores Selskab og mener du at du aldrig får mail, invitationer eller andet godt for dit kontigent, da giv endelig besked til os.

Der har været enkelte usikkerheder om mailadresser i forbindelse med f. eks. invitationer til vores arrangementer.

Vi vil gerne fortsat informere og invitere alle på lige fod.

Bestyrelsen
 
Dansk Selskab for Maritim Medicin

 

Ny Bestyrelse anno 2018
Fra venstre:
- Lulu Hjarnø (Næstformand)
- Marie Hamming (Kasser)
- Solveig Dohrmann (Sekretær)
- Margit Smidemann (Formand)
- Torben Leth (Menigt medlem)
Ikke på billede:
- Mette Gabriel (suppleant) 
- Hanna B. rasmussen (Revisor)

DSMM på Facebook.
Nu 25 medlemmer med i den lukkede gruppe. Der kunne godt sparkes lidt mere gang i dialogen og spændende debatter.

Updated maj 2018

 
Skriv indlæg til DSMM
Instruktion
Medlemskab og betaling
Se vejledning
Email efter opdatering

Få en mail efter hver opdatering af VORES hjemmeside.

 

tl@dma.dk - Web-master

web-master: tl@dma.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net